Klachtenformulier

Wens je een klacht over iets of iemand in te dienen, bekijk even voor wat je allemaal hiervoor terecht kan als huurder.


Je kan hiervoor als huurder bij terecht: 

Wel: 
-    Klachten waarbij u een duidelijk aantoonbaar belang heeft 
-    Klachten over de concrete handelswijze van Dewaco 
Niet: 
-    Klachten over zaken die stuk zijn, burenruzies… (gelieve u hiervoor te wenden tot de betrokken dienst)
-    Anonieme klachten 
-    Algemene klachten over de regelgeving of het beleid 
-    Klachten over feiten die al eerder zijn afgehandeld door Dewaco 
-    Klachten over feiten die zich langer dan één jaar geleden hebben voorgedaan

 

Klachtenbehandelaar