Je buren

Je buren kies je niet. Ze wonen gewoon naast, boven of onder je. Toch heb je dagelijks met elkaar te maken. Door rekening te houden met elkaar blijft het leuk in jouw buurt.

Onze maatschappij komt niet tussen bij individuele burenruzies. Wij kunnen enkel een luisterend oor bieden, maar geen partij kiezen in deze ruzie. Investeer in een goed gesprek met jouw buren, dit kan heel wat problemen en ergernissen voorkomen. Lukt het niet, dan kan u steeds terecht bij uw wijkagent of kan u zelf een "Oproeping in Verzoening" bij het Vredegerecht plannen.

U kan binnen onze maatschappij niet intern verhuizen bij problemen met de buren.

 

Enkele tips voor een goed contact:

  • Groet je buren, dat is aangenaam.
  • Maak een praatje, dan weet je wat er leeft.
  • Zorg dat het stil is tussen 22 uur ’s avonds en 7 uur ‘s morgens. Kondig een feestje of mogelijke geluidshinder aan.
  • Laat geen voorwerpen of afval slingeren in de gang of op de stoep.
  • Help spontaan een handje als je ziet dat je buur het kan gebruiken.

 

Meer tips lees je in het boekje ‘oh ja… de buren! (pdf – 2,1 MB).