Intern huurreglement

Het intern huurreglement is een openbaar document waarin cvba Dewaco-Werkerswelzijn alle concrete regels vastlegt met betrekking op:

  • De voorrangsregels (de absolute en de optionele)

  • De schrappingsgronden

  • Het toewijzingssysteem

  • De invullingen van de rationele bezetting

 

Intern Huurreglement (PDF - 0,8 MB)