Mijn gezin verandert

Als je gezin groter of kleiner wordt, dan moet je dit binnen de maand aan ons laten weten. Je huurprijs hangt namelijk af van je gezinsgrootte. Ook bepaalt je gezinsgrootte welke woning best bij je gezin past: als je woning te groot of te klein wordt, dan kan je verhuizen. Dat noemen we een mutatie.

Wat laat je zeker weten?

  • Je krijgt een kindje.
  • Een kind of andere bewoner verlaat de woning.
  • Je gaat scheiden of uit elkaar met je partner.
  • Er is iemand overleden.
  • Er komt iemand (tijdelijk) bij je gezin wonen.

Opgelet: als de persoon die bij jou komt wonen een volwassene is, dan moet je dit vooraf laten weten. Deze persoon moet ook voldoen aan alle inschrijvingsvoorwaarden voor een sociale woning, behalve die van het inkomen. Hij of zij moet ook de huurovereenkomst mee ondertekenen.

Personen die tijdelijk in je woning komen wonen, worden geen huurder en moeten geen huurovereenkomst ondertekenen. Hun inkomen telt niet mee voor de huurprijs. Ook tijdelijke bijwoonst dient vooraf gemeld te worden, zodat wij als verhuurder kunnen nagaan of de woning geschikt is voor het nieuwe aantal inwonenden. 

Als wij als verhuurder zelf vaststellen dat er iemand bij jou inwoont zonder voorafgaandelijke melding, kan Dewaco-Werkerswelzijn jou de maximale huurprijs aanrekenen en mogelijks jouw huurovereenkomst verbreken.