Mijn inkomen verandert

Je hebt plots een veel lager inkomen dan het referentieinkomen, het jaar waarop we je huidige huurprijs berekenden. Dan kan je een aanpassing van je huurprijs vragen.

Er zijn wel twee voorwaarden:

  • Je inkomen is vandaag minstens 20% lager dan het referentieinkomen.
  • Je inkomen ligt minstens drie maanden na elkaar 20% lager.

Kom langs tijdens een contactmoment of maak een afspraak. Breng je loonfiches of een overzicht van je inkomen van de laatste drie maanden mee. Je moet namelijk bewijzen dat je inkomen daalde.

Let op! Zorg ervoor dat je jouw loonfiches voor de 10e van de maand binnenbrengt bij Dewaco-Werkerswelzijn, dan wordt de huurprijs herberekening nog aangepast in de lopende maand. Indien je het later binnenbrengt, zal de herberekening pas in voege gaan de maand nadien.