Iets veranderen of bijbouwen

Je moet na je huurperiode je huis teruggeven in de oorspronkelijke staat, zoals we die samen vaststelden in de plaatsbeschrijving.

Wil je toch aanpassingen doen, dan moet je voor eender welke verandering vooraf onze toestemming vragen en krijgen via een brief. 
Dewaco-Werkerswelzijn streeft naar behoud van uniformiteit van haar woningen, hierdoor worden slechts heel uitzonderlijk aanpassingswerken goedgekeurd. 

Voorbeelden van aanpassingen die niet worden toegestaan:

  • Indien u een bad heeft, is het niet toegestaan dit te veranderen door een douche en omgekeerd
  • Een groene voor- of achtertuin veranderen in een verhard oppervlak
  • Plaatsen van een schotelantenne

Hou er ook rekening mee dat Dewaco-Werkerswelzijn op het einde van je huurcontract altijd kan eisen dat je de woning herstelt in de oorsproOpslaannkelijke staat. We kunnen de veranderingen ook overnemen zonder dat je daarvoor een vergoeding kan vragen.