Inkomen

Je inkomen mag niet te hoog en niet te laag zijn. Met inkomen bedoelen we het ‘gezamenlijk belastbaar inkomen' en de 'afzonderlijke belastbare inkomsten' op het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting.

Dit is ook:

  • het leefloon
  • de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap
  • de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling

Het inkomen van de andere personen die mee verhuizen, telt ook mee. Er gelden wel uitzonderingen die je leest op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

Voor we jouw inkomen kunnen aftoetsen aan de inkomensgrenzen, moeten we dit indexeren. Dit doen we volgens de gezondheidsindex.

 

Inkomensgrenzen gemeenten in cluster 1 en 2

Wil je een sociale woning of bouwgrond kopen die in een gemeente ligt die opgenomen is in cluster 1 of cluster 2, dan mag je inkomen in 2021 niet lager zijn dan 9.817 euro en niet hoger zijn dan:

Jouw gezinstype

Geïndexeerde inkomensgrens 2021

Alleenstaande zonder persoon ten laste

41.096 euro

Alleenstaande met handicap zonder persoon ten laste

45.200 euro

Alle andere situaties:

Per persoon ten laste verhogen met:

61.638 euro

4.104 euro

 

Inkomensgrenzen rest van Vlaanderen

Wil je een sociale woning of bouwgrond kopen die ergens anders in Vlaanderen ligt, dan mag je inkomen in 2021 niet lager zijn dan 9.817 euro en niet hoger zijn dan:

Jouw gezinstype

Geïndexeerde inkomensgrens 2021

Alleenstaande zonder persoon ten laste

39.229 euro

Alleenstaande met handicap zonder persoon ten laste

43.146 euro

Alle andere situaties:

Per persoon ten laste verhogen met:

58.837 euro

3.917 euro

 

Je inkomen mag niet te hoog en niet te laag zijn. Met inkomen bedoelen we het ‘gezamenlijk belastbaar inkomen' en de 'afzonderlijke belastbare inkomsten' op het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting.

 

Dit is ook:

  • het leefloon
  • de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap
  • de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling

Het inkomen van de andere personen die mee verhuizen, telt ook mee. Er gelden wel uitzonderingen die je leest op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

Voor we jouw inkomen kunnen aftoetsen aan de inkomensgrenzen, moeten we dit indexeren. Dit doen we volgens de gezondheidsindex.