Hoe stel ik mij kandidaat?

Je moet verschillende documenten meebrengen, zodat we je kunnen inschrijven.


Je identiteitskaart of paspoort
Breng een kopie van de identiteitskaarten van alle gezinsleden mee.

 

Het inschrijvingsformulier

Dit is een erg belangrijk formulier. Vul dit zeer goed in. Alle toekomste bijwoners moeten het inschrijvingsformulier ondertekenen.

Op dit formulier kan je aanduiden voor welke woningen je je kandidaat wil stellen en hoeveel de maximale huurprijs mag bedragen.

Als je langskomt, overlopen we samen dit formulier.


Download hier de infobrochure 2019 (PDF - 0.1MB)
 

Ben je nog geen 18 jaar en woon je onder begeleiding zelfstandig?

Dan heb je een attest nodig van de dienst die je begeleidt of een attest van ontvoogding. Daarop moet de start- en einddatum van voogdij of begeleiding staan.

 

Geen eigendom

Je moet een verklaring op erewoord invullen. Die staat in het inschrijvingsformulier.


Partnerschap

Indien je wenst samen te wonen met je vriend/vriendin, maar je bent niet getrouwd of niet wettelijk samenwonend, is het noodzakelijk dat je dit partnerschap bevestigt door een verklaring op eer. Deze "verklaring op eer van feitelijk partnerschap" wordt ondertekend door beide partners en kan je terugvinden in het inschrijvingsformulier.


Inkomen
Welke inkomensbewijzen je moet meebrengen, hangt af van je situatie.

Wij zijn verplicht om jouw inkomensgegevens elektronisch op te vragen bij de juiste instanties. Alleen als wij de informatie niet digitaal kunnen bekomen, dan moet jij zelf documenten verzamelen. Ook in enkele specifieke situaties (zie hieronder) is dat het geval.

Speciale situaties

  • Verdiende je drie jaar geleden te veel maar is je inkomen nu lager: Breng dan je inkomen van de laatste 3 maanden mee.
  • Had je drie jaar geleden geen inkomen maar in de jaren erna wel: Breng dan een overzicht van je oudste inkomsten mee.
  • Had je tussen drie jaar geleden en vandaag geen enkel inkomen: Dan moet je een verklaring op eer ondertekenen.
  • Had je meer dan één soort van inkomsten: Breng dan alle verschillende documenten mee. Wij berekenen dan je totale inkomen.
  • Zat je tussen drie jaar geleden en vandaag in schuldbemiddeling: dan moet je inkomensbewijzen van de laatste 3 maanden meebrengen, de documenten over de schuldbemiddeling zelf en over afbetaalde schulden.

 

Nederlands
Je moet bereid zijn om voldoende Nederlands te leren spreken. Dit geldt ook voor je gezinsleden die ouder dan 18 jaar.

Wij proberen dit eerst elektronisch op te vragen bij de Kruispuntbank Inburgering. Krijgen wij daar niet voldoende informatie, dan kom je langs voor een mondelinge taaltest op ons kantoor.
Of je bewijst het met een getuigschrift, verklaring of attest van Het Huis van het Nederlands, van een Centrum voor basiseducatie of van een Centrum voor Volwassenonderwijs.

 

Inburgeren

Als je verplicht een inburgeringstraject moet volgen, dan vragen wij die informatie eerst elektronisch op via de Kruispuntbank Inburgering. Krijgen wij niet voldoende informatie via die weg, dan moet je ons een attest voorleggen.


Referentiehuurder

De referentiehuurder is de persoon die de aanvraag voor een sociale huurwoning doet. Het is belangrijk vooraf goed te overleggen met jouw partner of gezinsleden wie de referentiehuurder zal worden, want het heeft gevolgen voor het verdere verloop van jouw dossier.

 

Download hier uw inschrijvingsformulier 2020 (PDF 0.5MB)