Buurtproject B² - Mensen voor Mensen

Met het Buurtproject B² van Mensen voor Mensen zetten we in op kleine ontmoetingen tussen buurtbewoners met een groot effect.


Het doel van het B² project is om kleine ontmoetingen te boosten tussen buurtbewoners, isolement te doorbreken, verbinding tussen buren te versterken en zo ieders maatschappelijke participatie en welbevinden te verhogen.


Concreet doen we dit door oa. verbindende acties op te zetten in 3 grote buurten in Aalst via outreach.

(Het gaat over de 3 administratieve buurten: Aalst Rechteroever Periferie Noord, Aalst Rechteroever Centrum en Aalst linkeroever Centrum Noordwijk

- zie: https://aalst.incijfers.be/dashboard/aalst-in-cijfers---dashboard/wijk-in-cijfers/)

 

Onze eerstkomende actie is Dag van de Buren op 28 mei. We doen een warme oproep aan alle Aalstenaars om die

dag/week extra te tonen dat ze hun buurt een warm hart toedragen. We verspreiden deze boodschap met kleurrijke stickers met ‘een hart voor mijn buur(t)’ of in het Oilsjters ‘een ert vér men gebieren’.

Deze sticker kan afgehaald worden in het AC, bij Mensen voor Mensen of bij één van de lokale handelaren, maar worden ook verdeeld door een aantal sleutelfiguren in de buurt.

 

Buurtbewoners gaven we ook een duwtje in de rug en zo wordt er in verschillende straten een warme buurtactie voorbereid.

Hieronder een beknopt overzichtje. Als jullie mensen kennen in deze buurten, nodig hen gerust mee uit !

  • Het appartementsblok naast De Brug in Hertshage maakt samen een vlaggenlijn waarbij elke buur een vlagje maakt. Samen zorgen ze letterlijk en figuurlijk voor verbinding. Op zondagnamiddag 30/5 drinken ze samen een tasje koffie buiten.
  • De Doolhofstraat en de Laborstraat gaan ook voor het maken van een vlaggenlijn en mooie krijtboodschappen op de stoep.
  • De buurt rond het Ezelsplein maakte een buurtverhaal met het ontstaan van het Ezelsplein en de omliggende straten gekoppeld aan een fijne buurtwandeling. Deze wandeling kan vanaf 28/5 tem 6/6. Flyers met de wandeling zijn verkrijgbaar in de Bieb Bieb kastjes op het Ezelsplein vanaf 28/5.
  • Op 20/5 gaat er een lenteschoonmaak door in de omgeving van de Rozendreef van 14u tot 16u. Iedereen welkom!
  • Buurtbewoners van de appartementsblokken in de Rozendreef organiseren op 28 mei een wandeling door het Rozekensbos met nadien een tasje koffie ter hoogte van de Klaproos, Rozendreef 161. Start voorzien om 16u.

Hartvoorburen

Bekijk de affiche: