Congres voor sociale huurders

VIVAS is het Vlaams netwerk van sociale huurders. 


Georganiseerde lokale bewonersgroepen in de sociale huisvesting en actieve sociale huurders die opkomen voor de belangen van sociale huurders in het algemeen komen er samen.


VIVAS verdedigt de gemeenschappelijke belangen van sociale huurders en bevordert de contacten tussen de bewonersgroepen. 

Gemeenschappelijke knelpunten worden gebundeld en bediscussieerd. 

Voorstellen en oplossingen worden in de vorm van beleidsadviezen aangekaart. 

Individuele belangen komen hierbij niet aan bod.


In de werking van VIVAS staan vier actiepunten centraal:

  • Betaalbare sociale huisvesting
  • Een leefbare woonomgeving
  • Inspraak van sociale huurders in het woonbeleid
  • Betere communicatie tussen huurders en hun sociale huisvestingsmaatschappijen.

De werking van VIVAS wordt ondersteund door het Vlaams Huurdersplatform vzw. 

VIVAS organiseert laagdrempelige regionale bijeenkomsten en heeft een stuurgroep en een beleidsgroep.

 

Dit jaar gaat dit evenement door op zaterdag 11 juni in Leuven onder de naam ‘Van sociale huisvestingsmaatschappij naar woonmaatschappij: de toekomst van de sociale huurder’.


Kostprijs is €5 voor de sociale huurders en €20 voor anderen.


Inschrijven kan tot 20 mei via deze link.

Je vindt er ook het volledige programma terug.

Congres voor sociale huurders