Goed rapport voor de werking van Dewaco-Werkerswelzijn met felicitaties van de minister

Vlaams minister Matthias Diependaele heeft lovende woorden voor de werking van onze sociale huisvestingsmaatschappij.


In februari dit jaar werd Dewaco-Werkerswelzijn door experten van de visitatiecommissie doorgelicht op zeventien verschillende aspecten. 

Vijftien onderdelen kregen een goede beoordeling. Naast het bouwen en beheren van woningen werd vastgesteld dat er sterk wordt ingezet op de ondersteuning van huurders en kandidaten.


Op vlak van de bewonersparticipatie moet Dewaco-Werkerswelzijn nog een tandje bijsteken. Ook oordelen de visitatoren dat we jaarlijks tevredenheidsmetingen moeten uitvoeren bij onze huurders en kandidaten. 


We nemen deze suggesties mee en zullen participatie en bevraging verder verankeren in onze werking.


Het mooie rapport stimuleert alvast bestuur en medewerkers om verder in te zetten op de realisatie van betaalbare kwalitatieve huisvesting.


Het rapport kan je via volgende link bekijken en/of downloaden:

Visitatierapport Dewaco-Werkerswelzijn


Werkt de link niet? Scan dan onderstaande QR-code in:

 

Positief