Het intern huurreglement is een openbaar document waarin CV Dewaco-Werkerswelzijn alle concrete regels vastlegt met betrekking op:

  • De voorrangsregels (de absolute en de optionele)
  • De schrappingsgrond
  • Het toewijzingssysteem
  • De invullingen van de rationele bezetting

 

Intern Huurreglement (pdf - 645 Kb)