Reglement inwendige orde

In de huurovereenkomst wordt verwezen naar het Reglement van Inwendige Orde. Dit reglement maakt integraal deel uit van de huurovereenkomst.
Dewaco-Werkerswelzijn heeft het recht om het Reglement van Inwendige Orde aan te passen en uit te breiden.
Dit gebeurde, daarom dat we onze huurders hierover correct willen informeren.

 

In dit reglement staan de regels die je als bewoner van Dewaco-Werkerswelzijn moet naleven.

Als huurder moet je goed voor je woning en het gebouw zorgen. We vragen ook dat je jouw buren respecteert en geen overlast veroorzaakt.

 

De bedoeling van het Reglement van Inwendige Orde is om het samenwonen in onze gebouwen zo aangenaam mogelijk te maken. Het is dan ook een belangrijk onderdeel van je huurcontract bij Dewaco-Werkerswelzijn. Door je huurcontract te ondertekenen, verklaar

je akkoord te gaan met de regels die opgenomen zijn in dit reglement en deze te zullen naleven.

 

Dewaco-Werkerswelzijn zal controleren of het reglement correct wordt nageleefd. Als er inbreuken worden vastgesteld, zal Dewaco-Werkerswelzijn gepaste maatregelen treffen. Ingeval de huurder of zijn gezinsleden na herhaaldelijke aanmaningen niet bereid zijn om de bepalingen van dit reglement na te leven, kan Dewaco-Werkerswelzijn een einde stellen aan de huurovereenkomst.

 

Het reglement inwendige orde (pdf - 0,4MB)