Visitatiecommissie

In maart 2021 zal een visitatiecommissie de SHM Dewaco-Werkerswelzijn bezoeken voor het uitvoeren van

een prestatiebeoordeling conform het erkenningsbesluit van de Vlaamse Regering. 

 

De visitatiecommissie voor de Dewaco-Werkerswelzijn zal bestaan uit de volgende personen:

  • Luc Joos (voorzitter)
  • Wouter Coucke
  • Rik Desmet

 

Om bewoners te kunnen uitnodigen voor een gesprek zal deze commissie contactgegevens ontvangen van de Dewaco-Werkerswelzijn.
Huurders die dit niet wensen kunnen dit melden aan de Dewaco-Werkerswelzijn.

 

Voor meer informatie of om aan te geven dat u niet wenst dat uw contactgegevens worden doorgegeven, kan u terecht bij Tineke Vertongen (053.77.33.90) of via kantoor.denderleeuw@denderzuid.be.