Mijn buren

Je buren kies je niet. Ze wonen gewoon naast, boven of onder je. Toch heb je dagelijks met elkaar te maken. Door rekening te houden met elkaar blijf het leuk in jouw buurt.

Ik heb een eigendom

Je mag geen woning of bouwgrond in volle eigendom bezitten of in vruchtgebruik hebben....

Basistaalvaardigheid Nederlands

Voor nieuwe huurders sinds 1 november 2017 geldt een taalkennisvereiste.

Reglement inwendige orde

In de huurovereenkomst wordt verwezen naar het Reglement van Inwendige Orde. Dit reglement maakt integraal deel uit van de huurovereenkomst...

Intern huurreglement

Het intern huurreglement is een openbaar document waarin CV Dewaco-Werkerswelzijn alle concrete regels vastlegt met betrekking op...