Klachtenbehandeling

Klachtenbehandeling

Dewaco neemt elke klacht ernstig en zal deze dan ook onderzoeken. 

Binnen de maatschappij werd een klachtenbeheerder aangesteld. 

 

Waarvoor kan je hier als huurder bij terecht: 

Wel: 
-    Klachten waarbij je een duidelijk aantoonbaar belang hebt 
-    Klachten over de concrete handelswijze van Dewaco 
Niet: 
-    Klachten over zaken die stuk zijn, burenruzies… (gelieve je hiervoor te wenden tot de betrokken dienst)
-    Anonieme klachten 
-    Algemene klachten over de regelgeving of het beleid 
-    Klachten over feiten die al eerder zijn afgehandeld door Dewaco 
-    Klachten over feiten die zich langer dan één jaar geleden hebben voorgedaan

 

Klacht indienen?

Je kan je klacht op volgende manieren indienen bij Dewaco: 

 • Vul het online klachtenformulier in.
 • Schriftelijk per post te versturen naar het adres:
  Dewaco Werkerswelzijn 
  T.a.v. Tineke Vertongen 
  Steenweg 439 
  9470 Denderleeuw
 • Via e-mail naar:
  klachten@dewaco.be
 • Telefonisch:
  Bel ons op 053 77 33 90 en vraag naar onze klachtenbehandelaar.
   

Verdere verloop

Als wij je klacht ontvangen hebben, ontvang je een ontvangstmelding. De klacht zelf zal binnen 45 dagen afgehandeld worden. 

 

Dewaco zal binnen deze termijn haar bevindingen schriftelijke aan jou meedelen en motiveren. 


Indien je niet tevreden bent over de afhandeling van jouw klacht kan je steeds terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst (www.vlaamseombudsdienst.be). 

 

Hou er wel rekening mee dat de Vlaamse Ombudsdienst pas zal optreden als je geprobeerd heeft om met Dewaco tot een oplossing te komen. 
 

Ombudsdienst

Ben je niet tevreden met de oplossing die wij jou bieden, nadat je de klacht bij ons indiende? Dan kan je terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst. 

De Vlaamse Ombudsdienst zal pas in actie treden als je eerst de nodige stappen ondernam om jouw klacht met ons zelf te bespreken.

 

Je bereikt hen:

Toezichthouder

Ben je nog niet akkoord met een beslissing van onze maatschappij? 

Dan kan je in een derde stap de toezichthouder contacteren om ‘verhaal’ aan te tekenen.

Agentschap Wonen-Vlaanderen, afdeling Toezicht 
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 22
1000 Brussel