Metselwerk

Dorpels - tabletten - vensterbanken

Onderhoud

Schuur de dorpels en tabletten aan de buitenzijde elk jaar met water en schuurmiddel. Gebruik hierbij nooit bijtende producten.

Opgelet! Boor, schroef, zaag of sla nooit nagels in dorpels en tabletten. Schilder of bekleed nooit dorpels en tabletten. Verwijder of vervang de dorpels niet.


Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
Er is schade door stoten of overbelasting HuurdersicoontjeDe huurder
Er zit vuil, mos, ringen of vlekken op de dorpels en/of tabletten door slecht onderhoud HuurdersicoontjeDe huurder
De dorpel komt los of is gebroken dewacoicoontjeDewaco
De dorpels en tabletten zijn verouderd en versleten dewacoicoontjeDewaco

 
Gevel

Alle herstellingen worden door de Dewaco uitgevoerd. Het onderhoud van de gevel gebeurt door de Dewaco

Wat mag niet:

U mag geen gaten kappen of boren in de gevel
U mag geen bloembakken of houten latten vastmaken aan de gevel.
U mag de gevel niet zelf schilderen.
U mag niet zomaar een schotelantenne vastmaken aan de gevel

Opgelet!

De plaatsing van een schotelantenne moet steeds worden aangevraagd. Indien u hiervoor de goedkeuring heeft gekregen, mag u de schotelantenne enkel plaatsen op de door de Dewaco goedgekeurde plaats en op de door de Dewaco goedgekeurde manier.

Terras - Balkon

De huurder moet toezicht houden op de veiligheidselementen (leuningen, baluster, borstwering, ...) en moet de Dewaco verwittigen wanneer er herstellingen nodig zijn.


Onderhoud

De huurder staat in voor het normaal onderhoud.
De Dewaco staat in voor het onderhoud van de structuur (als deel van de ruwbouw) en voor het uitvoeren van de herstellingen (ook bij gelijkvloerse terrassen).


Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De veiligheidsinstallaties gevormd aan de buitenzijde van de leuning moeten worden vervangen HuurdersicoontjeDe huurder of Dewaco* dewacoicoontje
Er zijn stukken beton, tegels of gevel losgekomen of gebarsten dewacoicoontjeDewaco

*Wanneer het gebrek het gevolg is van normale slijtage of ouderdom, worden de kosten volledig door de Dewaco gedragen. De normale slijtage is deze die voortspruit uit het normaal gebruik. Herstellingen van schade of vroegtijdige slijtage die te wijten zijn aan de huurder, zullen aan de huurder aangerekend worden.

 

Traliewerk

Onderhoud

Reinig jaarlijks de leuningen en het traliewerk van de balkons.
Onderhoud regelmatig de sloten en de assen


Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De onderdelen van de leuning of tralies zijn los, kapot of weg HuurdersicoontjeDe huurder of Dewaco*dewacoicoontje
De staven zijn versleten HuurdersicoontjeDe huurder of Dewaco*dewacoicoontje

*Wanneer het gebrek het gevolg is van normale slijtage of ouderdom, worden de kosten volledig door de Dewaco opgenomen. De normale sleet is deze die voortspruit uit het normaal gebruik. Herstellingen van schade of vroegtijdig slijt die te wijten zijn aan de huurder, zullen de kosten aan de huurder verrekend worden.

 

Schilderwerk buiten

Het schilderwerk buiten is steeds ten laste van Dewaco.

 

Kelder

Onderhoud

Veeg de kelder om de 6 maanden

Opgelet!

U mag geen gaten maken in de keldermuren en -vloeren, ook niet om rekken te bevestigen.


Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
Er staat water in de kelder omdat hij niet waterdicht is dewacoicoontjeDewaco

 

Muurtegels

Onderhoud

Poets de tegels elke week


Opgelet!

Gebruik het bad niet als douche als uw muurtegels niet tot aan het plafond komen


Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
Enkele muurtegels zijn gebarsten of gebroken door er tegen te stoten HuurdersicoontjeDe huurder
Er is schimmel in de voegen tussen de tegels door slecht onderhoud HuurdersicoontjeDe huurder
Er zijn vlekken op de muurtegels HuurdersicoontjeDe huurder
Er is waterschade omdat er muurtegels ontbreken  HuurdersicoontjeDe huurder
De muurtegels komen los door zetting van het gebouw dewacoicoontjeDewaco